نویسنده = حسن دانشمندی
تعداد مقالات: 7
1. اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

امین فرزانه حصاری؛ حسن دانشمندی؛ سولماز مهدوی


2. مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-54

مسعود خرسندی کلور؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


3. مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-89

حسین شاهرخی؛ حسن دانشمندی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری


4. اثر تمرینات قدرتی ماگزس بر قدرت، سرعت و چابکی بازیکنان برتر بسکتبال با ویلچر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-54

حسن دانشمندی؛ سید مسعود میرهاشمی؛ پگاه هاشمی


5. بررسی تغییرات الکترومیوگرافیکی عضلات تنة دانش آموزان هنگام حمل کیف های رایج مدرسه ای

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-25

seyyed hossein hosseini؛ سیاوش دستمنش؛ حسن دانشمندی


6. تاثیر وزن کوله پشتی بر تغییرات قلبی – عروقی و تنفسی دانش آموزان نوجوان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-27

سیدحسین حسینی؛ حسن دانشمندی؛ فرهاد رحمانی نیا