نویسنده = سید حامد موسوی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر با قوس کف پای متفاوت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-151

فروغ معینی؛ آذر آقایاری؛ سید حامد موسوی


2. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی ـ تنفسی و چابکی پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محسن داودی


3. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-231

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محمد فرامرزی