نویسنده = مریم رهنما
تعداد مقالات: 2
1. آسیب های زنان والیبالیست نخبه ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-71

نادر رهنما؛ اعظم بارانی؛ مریم رهنما


2. نیمرخ آسیب‌های مچ پا در زنان ورزشکار حرفه‌ای لیگ برتر فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 25-36

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ اعظم بارانی؛ مریم رهنما؛ سعید عابدین زاده