نویسنده = حمید صالحی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات پیلاتس بر بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-55

سمیه علی زمانی؛ غلامعلی قاسمی؛ حمید صالحی؛ سیدمحمد مرندی