نویسنده = اسماعیل شریفیان
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین میزان اندازه زاویه Q و آسیب‌های غیربرخوردی اندام تحتانی در کاراته‌کاهای مرد

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-97

حسین دادگر؛ منصور صاحب الزمانی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان


2. بررسی شاخص قوس کف پا و ارتباط آن با پیچ‌خوردگی غیربرخوردی مچ پا در ورزشکاران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-112

مهدی عرفانی؛ منصور صاحب الزمانی؛ حمید معرفتی؛ اسماعیل شریفیان