نویسنده = حمید معرفتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص قوس کف پا و ارتباط آن با پیچ‌خوردگی غیربرخوردی مچ پا در ورزشکاران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-112

مهدی عرفانی؛ منصور صاحب الزمانی؛ حمید معرفتی؛ اسماعیل شریفیان