نویسنده = Nader Rahnama
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-158

سعیده زارع رشکوئیه؛ نادر رهنما؛ احمدرضا موحدی


2. مقایسۀ تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-19

نادر رهنما؛ خلیل خیام باشی؛ عفت بمبئی چی؛ سمانه جعفرپور


3. نیمرخ آسیب‌های مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-37

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ علی باقرنظریان؛ محمدرضا باتوانی؛ حمیدرضا صادقی پور


4. نیمرخ آسیب های سه گانه کاران مرد ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-71

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی


5. آسیب های زنان والیبالیست نخبه ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-71

نادر رهنما؛ اعظم بارانی؛ مریم رهنما


6. نیمرخ آسیب‌های مچ پا در زنان ورزشکار حرفه‌ای لیگ برتر فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 25-36

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ اعظم بارانی؛ مریم رهنما؛ سعید عابدین زاده


7. مقایسة آسیب های بازیکنان فوتبال در جام ملت های آسیا و اروپا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-90

مصطفی زارعی؛ علی مومنی؛ نادر رهنما