نویسنده = منصور صاحب الزمانی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر تمرینات آکواژیمناستیک بر حس وضعیت مفصل زانو در زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-141

سحر خواجه؛ منصور صاحب الزمانی؛ فاطمه کریمی افشار


2. زاویۀ قوس کیفوز، سر به جلو و دامنۀ حرکتی مفصل شانه در هندبالیست‌های نخبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-101

ابوذر سعادتیان؛ منصور صاحب الزمانی؛ سعید ایمانی زاده


3. اثر یک دوره تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-86

ابراهیم محمدعلی نسب؛ منصور صاحب الزمانی


4. مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-114

زهرا مهدوی جعفری؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف؛ منصور صاحب الزمانی؛ آرزو محمودی نجف آبادی


5. بررسی شاخص قوس کف پا و ارتباط آن با پیچ‌خوردگی غیربرخوردی مچ پا در ورزشکاران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-112

مهدی عرفانی؛ منصور صاحب الزمانی؛ حمید معرفتی؛ اسماعیل شریفیان


6. رابطه بین میزان اندازه زاویه Q و آسیب‌های غیربرخوردی اندام تحتانی در کاراته‌کاهای مرد

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-97

حسین دادگر؛ منصور صاحب الزمانی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان


7. بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشتة تربیت بدنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 81-174

مریم پاکروان؛ منصور صاحب الزمانی؛ کوروش قهرمان تبریزی