نویسنده = مدیحه پوربهزادی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط وضعیت تنه و تیپ بدنی با عملکرد بانوان تیم ملی قایقرانی دراگون بت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-61

مدیحه پوربهزادی؛ حیدر صادقی؛ حمید آقاعلی نژاد