نویسنده = علی اصغر نورسته
تعداد مقالات: 12
1. تاثیر 8 هفته تمرینات تعادلی بر عملکرد اندام فوقانی و نمره ی آزمون های غربالگری حرکت عملکردی والیبالیست های نوجوان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246

حامد اراززاده؛ علی اصغر نورسته؛ احمد عیدی دهنه


2. مقایسۀ دامنۀ حرکتی مفاصل و قدرت ایزومتریک عضلات اندام تحتانی در ورزشکاران دختر با و بدون ولگوس داینامیک زانو

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


3. بررسی مقایسه‌ای وضعیت ستون فقرات کودکان با اختلال های حسی و همتایان سالم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-34

شیرین عالی؛ حسن دانشمندی؛ علی اصغر نورسته


4. مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ جعفر واقفی؛ ساره شاه حیدری


5. بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-71

علی اصغر نورسته؛ رضا حسینی؛ حسن دانشمندی؛ ساره شاه حیدری


6. ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد 50 متر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-96

ساره شاه حیدری؛ طاهره عبدالعلی پور؛ علی اصغر نورسته


7. مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-17

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حمید محبی


8. مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-54

مسعود خرسندی کلور؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


9. مقایسۀ طول ایلیوتیبیال باند و زاویۀ Q در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-131

سیده لیلا موسوی؛ علی اصغر نورسته


10. اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-127

سیده لیلا موسوی؛ حسین شاهرخی؛ علی اصغر نورسته


11. ارتباط بین قدرت عضلات پا، استقامت عضلات تنه، دامن? حرکتی اندام تحتانی و ویژگی‌های آنتروپومتری با تعادل در زنان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-23

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حمید محبی؛ فرزانه ساکی


12. تاثیر ویبریشن بر اطلاعات حس عمقی عضلات تنة مردان جوان سالم، در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-60

سید حسین حسینی مهر؛ علی اصغر نورسته؛ مهدی خالقی تازجی؛ علی عباسی