نویسنده = هومن مینونژاد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی برخی عوامل خطرزای عصبی- عضلانی مرتبط با آسیب ACL در افراد دچار ناهنجاری پرونیشن مچ پا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-235

نورالله جاودانه؛ هومن مینونژاد؛ الهام شیرزاد


2. بررسی میزان کارایی سیستم‌های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-127

محمدرضا سیدی؛ فواد صیدی؛ عباس رحیمی؛ هومن مینونژاد


3. تأثیر پوسچر سر بر فعالیت میوالکتریک بعضی از عضلات کتف در حرکت ابداکشن شانه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-44

اعظم محمودپور؛ علی اشرف جمشیدی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


4. تأثیر سندروم درد پاتلوفمورال ورزشکاران بر نسبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ثباتی کشکک حین حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-62

فرهاد رضازاده؛ هومن مینونژاد؛ شیرین عالی؛ آیدین ولی زاده


5. مقایسۀ کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

مریم قمری؛ رضا رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ هومن مینونژاد