نویسنده = محمد حسین علیزاده
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه میزان فعالیت فیدفورواردی منتخبی از عضلات مچ پا در دختران فعال دانشگاهی در معرض خطر آسیب اسپرین مچ پا با دختران سالم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-166

زهرا راغی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


2. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب‌های ورزشی اسلو (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-1

سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد


4. بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-102

کریم بیگلر؛ محمدحسین علیزاده؛ محمد خبیری


5. مقایسۀ تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-20

وحید قاسمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی


6. مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-58

سارا چشمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرشید آقابیگی


7. مقایسة تعادل پویا در فوتسالیست های زن مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و افراد سالم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-122

نگار کورش فرد؛ محمدحسین علیزاده؛ صدیقه کهریزی