نویسنده = بهنام قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

منصوره عارفی نیا؛ بهنام قاسمی؛ سجاد عارفی نیا؛ محمدرضا مرادی


2. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی ـ تنفسی و چابکی پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محسن داودی


3. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-231

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محمد فرامرزی