نویسنده = علی شمسی ماجلان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-129

اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی


2. مقایسه آزمون های عملکردی مرتبط با آسیب در کشتی‏گیران آزاد و فرنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-196

بهمن میرزایی؛ علی شمسی ماجلان؛ رسول بیاتی


3. بررسی عملکرد اندام فوقانی دانش‌آموزان شنوا و کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد با استفاده از YBT-UQ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-71

علی شمسی ماجلان؛ ریحانه فراهانی؛ زینب هلالات؛ علی آقاله