نویسنده = اعظم محمودپور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پوسچر سر بر فعالیت میوالکتریک بعضی از عضلات کتف در حرکت ابداکشن شانه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-44

اعظم محمودپور؛ علی اشرف جمشیدی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد