نویسنده = احمد ابراهیمی عطری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-102

احمد ابراهیمی عطری؛ مریم خورشید سخنگوی؛ فاطمه سروری