نویسنده = منصوره عارفی نیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان درد عضلانی دختران ورزشکار شهر اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-68

منصوره عارفی نیا؛ بهنام قاسمی؛ سجاد عارفی نیا؛ محمدرضا مرادی