نویسنده = نادر رهنما
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از یک دوره بازتوانی عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-31

مهدی رستمی حاجی آبادی؛ نادر رهنما؛ پروین پذیرا؛ عفت بمبئی چی


2. مطالعه هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-87

فاطمه کرانیان؛ حسن دانشمندی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نادر رهنما