نویسنده = الهام شیرزاد
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر شانزده هفته تمرینات پیلاتس بر ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

مینا بیکران؛ الهام شیرزاد؛ امیرحسین براتی


3. بررسی برخی عوامل خطرزای عصبی- عضلانی مرتبط با آسیب ACL در افراد دچار ناهنجاری پرونیشن مچ پا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-235

نورالله جاودانه؛ هومن مینونژاد؛ الهام شیرزاد


4. مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) در پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-37

محمدرضا سیدی؛ الهام شیرزاذ؛ سید حسین میرکریم پور؛ ندا رضوانخواه گلسفیدی