نویسنده = منصور اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ سختی مفصل مچ پا در افراد با کف پای نرمال، صاف و گود در شروع گام‌برداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 237-250

عفت حسین زاده؛ منصور اسلامی؛ فرشته حبیبی تیرتاشی


2. تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-51

فرشته حبیبی تیرتاشی؛ منصور اسلامی؛ زینب تازیکه لمسکی؛ عفت حسین زاده