نویسنده = مسعود گلپایگانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ ریتم اسکاپولوهومرال در دانشجویان مبتلا به گردپشتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-110

مسعود گلپایگانی؛ رحمت الله حیدرپور؛ داریوش خواجوی