کلیدواژه‌ها = نیروی برشی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-51

فرشته حبیبی تیرتاشی؛ منصور اسلامی؛ زینب تازیکه لمسکی؛ عفت حسین زاده