کلیدواژه‌ها = آزمون تعادلیY
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد اندام فوقانی دانش‌آموزان شنوا و کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد با استفاده از YBT-UQ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-71

علی شمسی ماجلان؛ ریحانه فراهانی؛ زینب هلالات؛ علی آقاله