کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 2
1. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب‌های ورزشی اسلو (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-1

سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد


2. روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه Q در حالت درازکش

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-96

محمد رحیمی؛ ناصر مهرشاد