کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سندروم درد پاتلوفمورال ورزشکاران بر نسبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ثباتی کشکک حین حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-62

فرهاد رضازاده؛ هومن مینونژاد؛ شیرین عالی؛ آیدین ولی زاده


3. مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-54

مسعود خرسندی کلور؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


4. مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-89

حسین شاهرخی؛ حسن دانشمندی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری


5. اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-127

سیده لیلا موسوی؛ حسین شاهرخی؛ علی اصغر نورسته