کلیدواژه‌ها = تعادل
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-129

اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی


2. تأثیر تمرینات ترکیبی تعادلی و ثبات‌دهندۀ مرکزی پیش‌رونده بر تعادل بیماران مسن مبتلا به بیماری پارکینسون

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-211

احمد نیک‌روان؛ علی غلامی‌شهابی؛ نرگس کریمی


4. تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی، تعادل و هموگلوبین گلیکوزیلۀ بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-265

فهیمه ابراهیمی؛ رضا مهدوی نژاد؛ خمیدرضا جلیلی


5. تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی و دوره‌های مختلف بی‌تمرینی بر تعادل پویا در مردان سالمند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-98

علی اکبرنژاد؛ سمانه کنشلو؛ مصطفی بارانچی


7. اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی: پژوهش موردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-166

مهرنوش اسماعیلیان؛ سید محمد مرندی؛ فهیمه اسفرجانی


8. بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-71

علی اصغر نورسته؛ رضا حسینی؛ حسن دانشمندی؛ ساره شاه حیدری


9. مقایسة تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-102

احمد ابراهیمی عطری؛ مریم خورشید سخنگوی؛ فاطمه سروری


10. تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-64

محمدرضا کردی؛ لیلا انوشه؛ سارا خداداده؛ نیکو خسروی؛ بهرام سنگلجی


11. مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-114

زهرا مهدوی جعفری؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف؛ منصور صاحب الزمانی؛ آرزو محمودی نجف آبادی