کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تمرین عصبی-عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبۀ پا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-74

سونیا ثابت؛ امیر لطافت کار؛ فرشته افتخاری


2. تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر قدرت آبداکتورهای ران و تعادل زنان سالمند سالم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

الهه نوروزی؛ رضا مهدوی‌نژاد؛ کاظم نوروزی


3. رابطۀ بین قدرت عضلات آبداکتور ران و پلانتار فلکسور مچ پا با اجرای آزمون تعادلی برگ در زنان سالمند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 193-203

امین فرزانه حصاری؛ سولماز مهدوی؛ مسعود گلپایگانی


5. تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-64

محمدرضا کردی؛ لیلا انوشه؛ سارا خداداده؛ نیکو خسروی؛ بهرام سنگلجی