کلیدواژه‌ها = لیگامنت متقاطع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از یک دوره بازتوانی عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-31

مهدی رستمی حاجی آبادی؛ نادر رهنما؛ پروین پذیرا؛ عفت بمبئی چی