کلیدواژه‌ها = تمرین قدرتی
تعداد مقالات: 2
1. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر نوسانات درد گردنی-شانه‌ای زنان فرشباف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-227

خدیجه افشین؛ ناصر بهپور


2. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-55

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی