کلیدواژه‌ها = سیستم دهلیزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-129

اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی


2. بررسی میزان کارایی سیستم‌های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-127

محمدرضا سیدی؛ فواد صیدی؛ عباس رحیمی؛ هومن مینونژاد