کلیدواژه‌ها = مچ پا
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ حس وضعیت مفصل مچ پا در دانشجویان دختر با و بدون پرونیشن و سوپینیشن افزایش یافتۀ پا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-113

سعیده نوبخت؛ فؤاد صیدی؛ رضا رجبی


2. تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-51

فرشته حبیبی تیرتاشی؛ منصور اسلامی؛ زینب تازیکه لمسکی؛ عفت حسین زاده