کلیدواژه‌ها = تمرینات عصبی- عضلانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین عصبی-عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبۀ پا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-74

سونیا ثابت؛ امیر لطافت کار؛ فرشته افتخاری