کلیدواژه‌ها = پارامترهای قلبی – عروقی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر وزن کوله پشتی بر تغییرات قلبی – عروقی و تنفسی دانش آموزان نوجوان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-27

سیدحسین حسینی؛ حسن دانشمندی؛ فرهاد رحمانی نیا