کلیدواژه‌ها = زنان ورزشکار
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ نقص های عملکردی زنان ورزشکار دانشگاهی مبتلا به پای چرخش یافته به داخل فزاینده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-30

مهدیه پیرانی؛ حمید محبی؛ بابک نخستین روحی؛ ابوالفضل خوری