کلیدواژه‌ها = وضعیت قرارگیری پا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وضعیت قرارگیری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-90

آزاده درودگر؛ خلیل خیامباشی؛ وحید ذوالاکتاف