کلیدواژه‌ها = تعادل پویا
تعداد مقالات: 17
1. تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فعالیت EMG، تعادل ایستا و پویا در دختران نوجوان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-229

کاترین افشاری؛ محمد رضا اسد؛ مجید قلی پور


4. تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر قدرت آبداکتورهای ران و تعادل زنان سالمند سالم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

الهه نوروزی؛ رضا مهدوی‌نژاد؛ کاظم نوروزی


6. تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-142

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین


7. تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر با قوس کف پای متفاوت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-151

فروغ معینی؛ آذر آقایاری؛ سید حامد موسوی


8. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-55

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی


9. اثر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

کامران جوهری؛ سیدصدرالدین شجاع الدین


10. اثر یک دوره تمرین های پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-86

ابراهیم محمدعلی نسب؛ منصور صاحب الزمانی


11. اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

امین فرزانه حصاری؛ حسن دانشمندی؛ سولماز مهدوی


12. مقایسۀ تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-20

وحید قاسمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی


13. بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب‌ماندگان ذهنی با و بدون سندروم داون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-113

پگاه رحمانی؛ حسین شاهرخی


14. اثر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر تعادل پویا در فوتبالیست های مرد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-80

سیدصدرالدین شجاع الدین؛ کامران جوهری؛ حیدر صادقی


15. تأثیر خستگی عضلۀ چهارسر ران بر تعادل پویا هنگام راه رفتن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-49

خلیل خیام باشی؛ محسن رازقی؛ آرام ابوالقاسم نژاد؛ حسین مجتهدی


16. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-231

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محمد فرامرزی


17. مقایسة تعادل پویا در فوتسالیست های زن مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و افراد سالم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-122

نگار کورش فرد؛ محمدحسین علیزاده؛ صدیقه کهریزی