کلیدواژه‌ها = زمین خوردن
تعداد مقالات: 1
1. اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 95-200

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ امین فرزانه حصاری