کلیدواژه‌ها = کنترل پاسچر
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-129

اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی


2. بررسی میزان کارایی سیستم‌های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-127

محمدرضا سیدی؛ فواد صیدی؛ عباس رحیمی؛ هومن مینونژاد


3. مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-17

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حمید محبی


4. مقایسۀ تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته‌های مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

علی اصغر نورسته؛ حمید محبی؛ ساره شاه حیدری


5. ارتباط بین قدرت عضلات پا، استقامت عضلات تنه، دامن? حرکتی اندام تحتانی و ویژگی‌های آنتروپومتری با تعادل در زنان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-23

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حمید محبی؛ فرزانه ساکی


6. اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 95-200

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ امین فرزانه حصاری