کلیدواژه‌ها = تعادل ایستا
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فعالیت EMG، تعادل ایستا و پویا در دختران نوجوان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-229

کاترین افشاری؛ محمد رضا اسد؛ مجید قلی پور


3. تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر قدرت آبداکتورهای ران و تعادل زنان سالمند سالم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

الهه نوروزی؛ رضا مهدوی‌نژاد؛ کاظم نوروزی


5. تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر با قوس کف پای متفاوت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-151

فروغ معینی؛ آذر آقایاری؛ سید حامد موسوی


6. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-55

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی


7. اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

امین فرزانه حصاری؛ حسن دانشمندی؛ سولماز مهدوی


8. بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب‌ماندگان ذهنی با و بدون سندروم داون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-113

پگاه رحمانی؛ حسین شاهرخی


9. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-231

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محمد فرامرزی