کلیدواژه‌ها = تمرینات اصلاحی
تعداد مقالات: 4
1. اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-86

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر


2. تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدحسین علیزاده؛ حسن دانشمندی


4. اثر شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح ناهنجاری کایفوز در نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-70

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی