کلیدواژه‌ها = ریتم شبانه‌روزی
تعداد مقالات: 1
1. اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-127

سیده لیلا موسوی؛ حسین شاهرخی؛ علی اصغر نورسته