کلیدواژه‌ها = آسیب ورزشی
تعداد مقالات: 4
1. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب‌های ورزشی اسلو (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-1

سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد


2. پیش‌بینی آسیب در ورزش‌های همگانی توسط آزمون غربالگری حرکت عملکردی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 259-268

شهرزاد زندی؛ محمدحسین میرزاراه کوشکی؛ حمیده منتظری طالقانی


3. بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-102

کریم بیگلر؛ محمدحسین علیزاده؛ محمد خبیری


4. مقایسه میزان بروز آسیب‌های ورزشی در دو سطح دسته برتر و دسته یک فوتبال دانشجویان ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-18

فرشید آقابیگی؛ فرزین حلبچی؛ رضا رجبی؛ سارا چشمی