کلیدواژه‌ها = تمرینات قدرتی ماگزس
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات قدرتی ماگزس بر قدرت، سرعت و چابکی بازیکنان برتر بسکتبال با ویلچر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-54

حسن دانشمندی؛ سید مسعود میرهاشمی؛ پگاه هاشمی