کلیدواژه‌ها = پای غیراتکا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-114

زهرا مهدوی جعفری؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف؛ منصور صاحب الزمانی؛ آرزو محمودی نجف آبادی