کلیدواژه‌ها = حس عمقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از یک دوره بازتوانی عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-31

مهدی رستمی حاجی آبادی؛ نادر رهنما؛ پروین پذیرا؛ عفت بمبئی چی


2. مقایسۀ تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته‌های مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

علی اصغر نورسته؛ حمید محبی؛ ساره شاه حیدری