کلیدواژه‌ها = اندام تحتانی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه قدرت آیزومتریک عضلات اندام تحتانی با میزان بروز آسیب های اندام تحتانی بازیکنان جوان فوتبال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 247-267

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو


2. مقایسۀ دامنۀ حرکتی مفاصل و قدرت ایزومتریک عضلات اندام تحتانی در ورزشکاران دختر با و بدون ولگوس داینامیک زانو

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


5. اثر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی بر تعادل پویا در فوتبالیست های مرد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-80

سیدصدرالدین شجاع الدین؛ کامران جوهری؛ حیدر صادقی