کلیدواژه‌ها = کایفوز سینه ای
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدحسین علیزاده؛ حسن دانشمندی


2. مقایسۀ کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

مریم قمری؛ رضا رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ هومن مینونژاد