کلیدواژه‌ها = قدرت عضلات ریترکتور و پروترکتور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ کایفوز سینه ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار سطح ملی با غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

مریم قمری؛ رضا رجبی؛ علی اکبرنژاد؛ هومن مینونژاد