کلیدواژه‌ها = فعالیت میوالکتریکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای سه روش تمرینی رایج تقویت عضله چهار سر رانی با اعمال بارهای متفاوت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-48

پوریا حصاری؛ محمد ربیعی؛ تیمور جعفرنژاد؛ سیداسماعیل حسینی نژاد؛ مهرداد عنبریان