کلیدواژه‌ها = زانوی پرانتزی
تعداد مقالات: 7
1. اثر خستگی بر حداکثرنیروی عمودی عکس العمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تک پا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-196

رعنا محمدزاده اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین


2. مقایسه نمرات آزمون های عملکردی تارارا در پسران با و بدون ناهنجاری های زانوی ضربدری و پرانتزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-215

فهیمه رحمانی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافت کار


3. تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-142

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین


5. اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-86

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر


6. مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-106

محمدرضا مهکی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ مهدی خالقی نازجی


7. تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-72

امیر حیاتی؛ نادر فرهپور؛ دنیا رحمانی